---------------- شروع ----------------
در شروع بازی "هنری تانسهند" در یک اتاق خونی است. وارد تنها درب اتاق شوید. هم اکنون داخل اتاق اصلی هستین. در کنار آشپزخانه ٍ یک صورت روی دیوار مشخص است. صورت را چک کنید و به سمت اتاقتان برگردید تا دمو را مشاهده کنید.
--------------- اتاق 302-------------
هنری از خواب بیدار می شود. هم تلفن شما زنگ می زند. پس از اینکه تلفن را جواب دادید ٍ از پنجره بیرون را نگاه کنید تا دختری را ببینید. سپس از اتاق بیرون رفته و درب اصلی خانه رو که با زنجیر بسته شده است چک کنید. بعد از آن به سراغ صندوق (کنار تلویزیون) بروید تا صدایی بشنوید. داخل درب رو به روی اتاقتان شوید. یک دمو را مشاهده می کنی. سپس به داخل لوله بروید.
--------------- دنیای ایستگاه (Station World) ------
بعد از دمو ٍ به سمت جلو حرکت کنید تا دموی "سیندیا" را ببینید. به سمت جلو حرکت کنید تا حال سیندیا بد شود و به دستشویی برود. 2 سگ از داخل دستشویی بیرون می آیند. می توانید با آنها بجنگید یا به داخل دستشویی زنانه فرار کنید. در داخل دستشویی یک لوله قرار دارد که شما را به خانه ی تان باز می گرداند. داخل لوله شوید
-------------- اتاق 302-----------
پس از دمو از اتاق بیرون بروید و به سمت کمد نزدیک آشپزخانه بروید. روی کمد کلیک کنید تا از شما یک سوال بپرسد. روی Yes کلیک کنید تا کمد را تکان دهید. زیر کمد یک اصلحه است. اصلحه را بردارید و سوراخ پشت کمد را چک کنید. "آیلین" همسایه ی تان را می بینید که دنبال جارو می گردد. بعد از آن تلفن شما زنگ می زند. به اتاقتان بروید و تلفن را جواب دهید.سپس به داخل لوله برگردید
--------------- دنیای ایستگاه (Station World) ------
مجسمه ای را می بینید که شبیه سیندیا است. چند بار روی آن کلیک کنید تا چند سکه به دست آورید.از دستشویی بیرون بروید و راه را ادامه دهید. کمی جلو تر چند ورودی به ایستگاه مترو می بینید. از سکه ها برای ورود استفاده کنید و از پله ها پایین بروید. اگر شما در حالت Hard بازی کنید در اینجا چند روح را می بینید. بهتر است که همیشه از دست روح ها فرار کنید چون آنها نمی می رند. از پله های سمت چپ پایین بروید . سیندیا را می بینید که در داخا مترو گیر افتاده است.به سمت بالای مترو بروید و وارد تنها درب باز مترو شوید. دکمه را فشار دهید تا درهای مترو باز شود. از مترو خارج شده و به داخل واگنی بروید که سیندیا داخل آن گیر کرده بود. سعی کنید از طریق درهای باز واگن ها ٍ وارد متروی بقلی شوید و به آن طرف آیستگاه بروید. در سمت پایین یک در وجود دارد . داخل در شوید تا دمویی را مشاهده کنید. سپس از نزدبان پایین رفته و داخل اولین راهرویی که می بینید بشید. از پله ها پایین بروید و وارد درب رو به روی خود شوید. صدای سیندیا را می شنوید. کمی جلو بروید تا پله برقی را مشاهده کنید. از پله برقی بالا بروید. باید خیلی مواظب باشید تا موجودات روی دیوار به شما اسیب نزنند. وقتی به بالای پله برقی رسیدید از پله های رو به رویتان بالا بروید تا وسایل سیندیا را روی زمین ببینید. از روی درب کنارتان Plate را برداید و داخل درب شوید تا دمو را مشاهده کنید.
----------- اتاق 302---------
از اتاق بیرون بروید و از داخل یخچال آشپزخانه ٍ شیرکاکاءو را بردارید. بار دیگر به سمت سوراخ بروید. سوراخ بزرگتر شده است. به داخل سوراخ بروید.
---------- دنیای جنگل Forest World--------------
شما در یک جنگ تاریک هستید. تنها مسیری را که می توانید ادامه دهید تا به یک کارخانه برسید. از کارخانه عبور کنید و به مسیر خود ادامه دهید تا به یک منطقه پر از شمع برسید. مردی در آنجا نشسته است. شما به راهتان ادامه دهید تا به خانه ای به نام Wish House برسید. داخل در سمت چپ Wish House شوید ( جنوب غربی نقشه) به راهتان ادامه دهید تا دمویی از یک بچه ببینید. پس از پایان دمو ٍ به Wish House برگردید. مردی را جلوی خانه می بینید. شیرکاکاءو را به او دهید تا او به شما یک بیلچه بدهد. هم اکنون شما از طريق در جنوب شرقي به قسمتي برويد که یک دست از کنار ریشه ی یک درخت بیرون زده است. از بیلچه بر روی دست استفاده کنید تا یک کلید به دست آورید.تا وقتی شما این کلید را به همراه داشته باشید نمی توانید به Wish House برگردید. بنابراین ابتدا از طریق لوله ای که در اتاق رو به رویتان قرار دارد ، به خانه بازگردید و کلید را داخل صندوق قرار دهید. سپس به Wish House برگردید و از طریق لوله ای که در نزدیکی Wish House قرار دارد ، به خانه برگردید و کلید را بردارید. از کلید بر روی Wish House استفاده کنید و به داخل بروید. در روی زمین ، یادداشتی قرار دارد که اگر آن را بخوانید ، آن مرد وارد درب رو به روی شما می شود. شما هم Plate را از روی در بردارید و به داخل بروید تا دمو را مشاهده کنید.
--------------- اتاق 302------------------
بار دیگر از اتاقتان بیرون بروید و داخل حمام شوید. شما فعلا در خانه کاری ندارید و فقط در صورتی که خواستید بازی را Save کنید یا چیزی را در داخل صندوق قرار دهید ، به خانه بر گردید. لوله این بار بزرگتر شده است. داخل لوله شوید.
----------- دنیای زندان آب Water Prison World-------------
شما هم اکنون در یک زندان آب هستید. به سلول های زندان کاری نداشته باشید و از درب اصلی بیرون بروید. در سمت چپتان قبل است. وارد درب سمت راست شوید و از نردبان پایین بروید. کمی جلو بروید ، از جلوی در بگذرید و از نردبان پایین بروید. کمی جلو برید و وارد درب جلویتان شوید.از پله ها پایین بروید تا یک توربین را مشاهده کنید. توربین را دور بزنید تا یک تابلو را مشاهده کنید. بر روی تابلو یک نوشته به همراه یک کلید است. کلید را بردارید و تمام راه را برگردید. دری را که قفل بود با کلید باز کنید. به بالا ترین نقطه بروید (اگر از نردبان ها استفاده کنید ، کارتان راحت تر می شود.) وارد بالاترین در شوید . شما اکنون بر روی بالا پشت بام هستید. رو به روی شما درب قفلی قرار دارد. در طرف دیگر درب ، شیرفلکه ای وجود دارد. آن را بچرخانید و از آنجا خارج شوید. به طبقه ی پایینی بروید (طبقه ی سوم) و داخل شوید.به داخل دربی که در شکل زیر میبینید ، شوید.(دومین درب از سمت چپ)
به داخل سوراخ بپرید. اکنون در طبقه ی دوم هستید. 2 بار دیگر به داخل سوراخ بپرید تا به طبقه ی B1 برسید.در بالای راهرو ، یک نردبان وجود دارد. از نردبان بالا بروید. اکنون در طبقه ی اول هستید. بار دیگر از نردبان بالا بروید تا به طبقه ی دوم برسید. در طبقه ی دوم ، شیر فلکه ای وجود دارد که با چرخاندن آن می توانید طبقه ی دوم را بچرخانید. طبقه ی دوم را 4 بار به سمت راست بچرخانید. (توجه: جهت و تعداد چرخاندن طبقه بسیار مهم است.) حالا از نردبان بالا بروید و طبقه ی سوم را 2 بار به سمت راست بچرخانبد ( دفعه ی اول که می چرخانید ، یک دمو را مشاهده می کنید) . حالا به طبقه ی B1 برگردید. یک دمو را مشاهده می کنید. پس از پایان دمو ، از درب خارج شوید و به طبقه ی سوم (قسمت سلول ها) بروید و وارد اتاقی که در شکل زیر می بینید ، شوید. ( اگر مراحل قبلی را درست انجام داده باشید ، باید تخت اتاق خونی رنگ باشد )
داخل سوراخ بپرید ، اگر کار خود را درست انجام داده باشید ، تخت این اتاق و اتاق پایینی هم باید خونی باشد. 2 بار دیگر داخل سوراخ بپرید تا به طبقه ی B1 برسید.در پشت سرتان درب 2 دهنه ای وجود دارد که رمزی است. ابتدا Plate را از روی در بردارید . رمز در 0302 است. رمز را وارد کرده و وارد اتاق شوید تا دمو را مشاهده کنید.
------------------ اتاق 302---------------
بار دیگر شما در خانه تان هستید. به حمام بروید . حمام خونی شده است. این خون بعدا به درد می خورد. داخل لوله شوید.لوله باز هم بزرگتر شده است.
--------------- دنیای ساختمان ها Building World -----------------
شما بر روی بالا پشت بام یکی از ساختمانهای رو به روی خانه تان هستید.مسیر را ادامه دهید و از پله ها پایین بروید و باز به مسیر ادامه دهید تا یک دمو ببینید.سپس وارد درب رو به رویتان شوید.راهرو را ادامه دهید تا به یک اتاق برسید که یک روح در آنجا قرار دارد. در دست روح ، یک کلید است که برای خروج به آن نیاز دارید و یک شمشیر هم به داخل بدن روح رفته که مانع از حرکت کردنش می شود.ابتدا کلید را بردارید و سپس اگر دوست داشتید ، شمشیر را بیرون بکشید. این شمشیر ، داخل بدن هر روحی باشد ، مانع از بلند شدنش می شود.از کلید بر روی درب سمت راست استفاده کنید و وارد شوید.از پله ها تا طبقه ی B5 پایین رفته و وارد در شوید.وارد درب دیگر راهرو شوید و به داخل تنها در موجود بروید.در این اتاق 2 در و یک لوله وجود دارد. وارد درب رو به روی خود شوید و از پله ها پایین بروید. وارد درب شوید . هم اکنون شما در یک مغازه پر از قفسه هستید. بر روی یکی از قفسه ها ، کلیدی وجود دارد. کلید را بردارید و به همان اتاقی که لوله در آن وجود داشت برگردید.در آنجا یکی از درها قفل بود. در را با کلید باز کنید و داخل شوید.از پله ها پایین بروید و وارد راهروی سمت راست شوید و به درون یکی از آسانسور ها بروید. دمو را مشاهده کنید و از نردبان پایین بروید.به درون راهرو بروید و از نردبان انتهای راهرو بالا بروید و مسیر را تا جایی که می توانید ادامه دهید و وارد آخرین درب شوید.از پله ها پایین بروید و داخل درب شوید. بار دیگر از پله ها پایین بروید و به درون تنها درب باز بروید. (طبفه ی B15) در این اتاق ، یک در وجود دارد که از شما رمز می خواهد. رمز در 3750 است. وارد در شوید و از پله ها بالا بروید. در انتهای پله ها ، اتاق 207 را مشاهده می کنید. Plate را از روی در بردارید و داخل شوید تا دمو را مشاهده کنید.
---------- اتاق 302----------
بار دیگر به حمام اتاق خود رفته و وارد لوله شوید. لوله این بار نیز کمی بزرگتر شده است.
------- دنیای آپارتمان Apartment World--------------
شما داخل ساختمان اصلی خودتان هستید. اما همه چیز تغییر کرده و خونی شده است.و همچنین تمام درب ها قفل می باشد. به غیر از اتاق 301 که در کنار شما قرار دارد. وارد اتاق شوید و تا انتهای راهرو بروید. در داخل اتاق سمت راست ، 2 کلید بر روی 2 کاغذ قرمز رنگ بر روی دیوار قرار دارد. انها را بردارید و از اتاق خارج شید.از راهروی اصلی طبقه ی سوم هم بیرون برید . در آنجا مردی را بر روی پله ها مشاهده می کنید. آن مرد با شما صحبت می کند و به شما یک عروسک می دهد. عروسک در هیچ جای بازی به درد شما نمی خورد و فقط کار شما را مشکل می کند. پس عروسک را بر ندارید. تا جایی که می توانید از پله ها پایین بروید تا به طبقه ی اول برسید.وارد درب 2 دهنه ی سمت چپ خود بشوید و به اتاق 105 "Superintendent`s room"بروید. کلید آپارتمان را از روی قفسه ها بردارید و از اتاق خارج شوید . (یک کاغذ قرمز رنگ هم در کنار کلیدها وجود دارد. به آن کاری نداشته باشید).سپس به اتاق 102 در آن یکی راهروی طبقه ی اول بروید. درب یخچال آشپزخانه را باز کنید.2 با داخل آن را چک کنید تا یک تکه کاغذ قرمز بگیرید. کاغذ را بردارید و به راهروی طبقه ی سوم برگردید.پشت درب اتاق 302 بایستید و تکه کاغذ قرمز رنگ را زیر درب بندازید.حالا از طریق یک لوله به خانه ی تان باز گردید.
---------- اتاق 302-------------------
نامه ی پاره ای را که در زیر درب خانه ی تان قرار دارد چک کنید. در آن نوشته است که کلید اتاق 303 در کنار تخت 302 قرار دارد. به اتاق خواب برگردید و به سمت پنجره بروید. کنار تخت ، روی زمین را چک کنید تا یک کلید ببینید. کلید را بردارید و به داخل لوله بروید.
-------------- دنیای آپارتمان Apartment World---------------
به وسیله ی کلید ، به اتاق 303 "اتاق آیلین" بروید و دموی کشته شدن آیلین را مشاهده کنید. تا اینجا حدود نصف بازی تمام شده است.
--------------اتاق 302------------------
این بار لوله ی داخل حمام پر شده است و شما نمی توانید وارد آن شوید. به سالن اصلی بروید. یک نفر ، یک نمای شیطانی را زیر درب خانه ی شما انداخته است. آن را بردارید و به سمت صندوق بروید. از داخل صندوق هر 4 تا plate را که در طول این مدت گرفته اید ، بردارید و به داخل انباری (درب رو به روی آشپزخانه) بروید. از نمای شیطانی بر روی شکل روی دیوار استفاده کنید تا نوشته ای ظاهر شود. نوشته را بخوانید و هر 4 تا Plate را دور نوشته بچینید تا یک لوله ی جدید باز شود.به داخل لوله بروید.
-------------دنیای بیمارستان Hospital World---------
شما در یک بیمارستان هستید. درهای بسیاری در اطرافتان وجود دارد. فعلا لازم نیست وارد آنها بشوید.آسانسور را پیدا کنید و به سمت آسانسور بروید. در راه کیف آیلین بر روی زمین افتاده است. می توانید آن را بردارید. در سمت چپ آسانسور ، یک در وجود دارد. وارد ر شوید و از پله ها بالا بروید و وارد درب بالای پله ها بشوید.شما در یک راهروی بسیار طولانی هستید. 4- 3 صندلی چرخدار بدون سرنشین ، در داخل راهرو عبور می کنند. شما باید تا جایی که می توانید از آنها دور شوید. زیرا آنها نمی می رند و عمر شما را کم می کنند.درهای بسیاری در اطرافتان قرار دارد. شما باید همه ی آنها را امتحان کنید. زیرا جای درها هر دفعه عوض می شود. یکی از درب ها قفل می باشد ( که آیلین در آن قرار دارد.) کلید اتاق آیلین ، داخل یکی از اتاق های دیگر می باشد.اتاق ها را چک کنید تا به یک اتاق برسید که یک مجسمه ی افعی در آن قرار دارد. کلید را از روی مجسمه بر دارید. یک قفس روی سرتان می افتد. با استفاده از کلیدی که برداشته اید ، درب قفس را باز کنید و از اتاق خارج شوید. اتاقی را که درش قفل بود ، با این کلید باز کنید و بر روی آیلین کلیک کنید تا دمو را ببینید.
از این قسمت بازی به بعد ، آیلین همراه شما می آید. شما باید آهسته حرکت کنید تا آیلین جا نماند و باید مواظب باشید تا هیچ موجودی بهش صدمه نزند. حالا از اتاق خارج شمید و راهرو را برگردید. ( اگر زاویه ی دوربین مناسب نیست ، می توانید از دکمه ی Tab استفاده کنید.در ابتدای راهرو ، یک آسانسور قرار دارد. دکمه ی آسانسور را بزنید تا آسانسور به طبقه ی دوم بیاید. ولی شما وارد آن نشوید و از طریق راه پله ، به طبقه ی پایین بروید.شما باید وارد اتاقی شوید که در شکل زیر می بینید.
در این اتاق یک لوله وجود دارد. وارد لوله شوید.
---------------- اتاق 302 -------------
خانه ی تان کمی تغییر کرده است. اتاق کاملا تاریک شده است و هوای اتاق کمی سنگین است. از این به بعد ، دیگر در خانه عمرتان پر نمی شود و حتی گاهی هم روح ها به داخل خانه می آیند و عمرتان را کم می کنند. حالا با سالن اصلی بروید. یک نامه زیر درب خانه ی تان قرار دارد که داخل آن یک کلید کوچک است. کلید را بردارید و به لوله باز گردید.
-------------- دنیای بیمارستان Hospital World -------------
پس از دمو ، از اتاق خارج شوید و به سمت آسانسور بروید. اکنون جای آسانسور خالی است ( چون در طبقه ی دوم به سر می برد ) در پشت آسانسور ، یک در وجود دارد که قفل است. با استفاده از کلیدی که در خانه برداشتید ، درب را باز کنید و از پله های پشت در ، پایین بروید.در تمام راه حواستان باشد که آیلین را جا نگذارید. در پایین پله ها ، دری وجود دارد که در پشتش یک مسیر مارپیچی بسیار طولانی به پایین می رود.از آن مسیر پایین بروید و وارد درب انتهای آن شوید.
---------------دنیای ایستگاه – دفعه ی دوم Station World- Second Time -------------
شما بار دیگر در Station World هستید. اما این بار آیلین نیز همراه شماست و اکثر معما ها فرق دارد.اول از همه به دستشویی زنهنه برید و از طریق لوله ، به خانه برگردید.
--------------اتاق 302-----------------
ابتدا از داخل صندوق ، سکه های ایستگاه مترو را بردارید (سکه هایی که از مجسمه ی سیندیا گرفتید). بعد نامه ی زیر درب خانه را چک کنید. یک نامه دارید که در آن یک کلید است. کلید را بردارید و به داخل لوله بازگردید
-------------- دنیای ایستگاه – دفعه ی دوم Station World- Second Time -------------
مانند دفعه ی گذشته ، از سکه ها روی قسمت ورودی استفاده کنید و از پله ها پایین بروید.بار دیگر ، از طریق درهای باز مترو ، به آن طرف ایستگاه بروید. در راه یک جعبه ی اسباب بازی قرار دارد که درب آن قفل است. از کلیدی که داخل نامه بود ، روی جعبه استفاده کنید تا یک سکه بگیرید. حالا از طرق نزدیک ترین لوله ای که در نقشه می بینید (در آن طرف ایستگاه مترو) به خانه بر گردید.
---------------- اتاق 302--------
به آشپزخانه بروید و سکه ای را که از داخل جعبه ی اسباب بازی در آوردید ، داخل ظرفشویی بشویید تا سکه تمیز شود و یک عدد 8 بر روی آن ظاهر شود. به داخل لوله برگردید
------------ دنیای ایستگاه – دفعه ی دوم Station World- Second Time ------------
به آن طرف ایستگاه قطار بازگردید.در آن طرف ، یک دستگاه وجود دارد که بر روی آن عدد 18 به چشم می خورد .از سکه بر روی آن استفاده کنید تا یک کلید بگیرید.حالا به جایی که قبلا دموی کشته شدن سیندیا را دیدید بروید. آیلین نمی تواند همراه شما بیاید چون از نردبان پایین نمی رود.
درب آنجا را با استفاده از کلیدی که از دستگاه گرفتید ، باز کنید و از آنجا Train Handle را بگیرید. سپس از اتاق خارج شوید. در همانجا که وسایل سیندیا بر روی زمین افتاده است ، یک کارت طلایی رنگ وجود دارد . کارت را بردارید . به وسیله ی این کارت می توانید از تمام ورودی ها و خروجی های مترو عبور کنید. به جایی که آیلین هست بروید. همراه آیلین ، راهی را که آمده اید تا جایی که ورودی متروها قرار دارد ، برگردید. با استفاده از کارت ، از lynch street line exit خارج شوید و وارد king street line entrance شوید. از پله ها و بعد از پله برقی پایین بروید. مواظب باشید آیلین صدمه نبیند.حالا به نقشه ی خود نگاه کنید. در بالای نقشه یک قطار وجود دارد. وار قطار شوید و به جلوترید قسمت قطار بروید. از Train Handle بر روی آن استفاده کنید تا قطار مقداری حرکت کند.سپس قطار را بررسی کنید ، یکی از درهای سمت راست قطار باز است که به یک راهرو می رسد که پله دارد. از پله ها پایین بروید و وارد درب شوید.والتر سالیوان را می بینید که به شما تیر اندازی می کند. شما نمی توانید او را بکشید. پس وارد در رو به روی خود شوید و بار دیگر از راه مارپیچی پایین بروید و به داخل درب پایین شوید.
--------------- دنیای جنگل-دفعه ی دوم Forest World- Second Time--------
شما در دنیای جنگل هستید. ابتدا از سمت چپ درب دو دهنه ی رو به رویتان ، در جایی که یک مشعل روشن وجود دارد ، مشعل را بردارید. شما می توانید در جاهایی که مشعل روشن وجود دارد ، مشعل خود را روشن کنید. اما پس از مدتی مشعل شما خاموش می شود.شما باید کل این مرحله را بگردید و چاهها را پیدا کنید. داخل چاهها تاریک است و شما نمیتوانید داخل آن را ببینید. باید ابتدا مشعل را دستتان بگیرید و آن را روشن کنید و سپس داخل چاه را نگاه کنید.در چاهها ، اعضای مختلف بدن یک عروسک وجود دارد و شما باید 2 پا ، 2 دست و 1 سر را از توی چاه ها پیدا کنید. وقتی آنها را پیدا کردید ، به سمت Wish House که سوخته است بروید تا یک عروسک را ببینید که روی صندلی چرخدار نشسته است. از اعضای بدن عروسک استفاده کنید تا عروسک جان بگیرد وحرکت کند. زیر عروسک یک راه است. فعلا وارد آن نشوید. شما احتیاج به Crested Medallion دارید. در شمال غربی نقشه ، در کنار ساحل دریا ، بر روی یکی از سنگهای قبر قرار دارد.آن را بردارید و سپس به Wish House برگردید و وارد سوراخ شوید.در پایین یک در وجود دارد که برای عبور ، از شما Crested Medallion را می خواهد. از آن استفاده کنید و وارد در شوید.از مسیر مارپیچی پایین بروید و وارد در شوید.
------------ دنیای زندان آب – دفعه ی دوم Water Prison World- Second Time ----------------
وارد آسانسور رو به رویتان شوید.سپس از درب بیرون بروید. حالا در بالا پشت بام زندان آب هستید . به طبقه ی سوم بروید و وارد دربی که در شکل زیر می بینید بشوید.

3 بار داخل سوراخ بپرید تا به طبقه ی B1 برسید. وارد درب کنارتان شوید. این دفعه لازم به پسورد زدن نیست. پیراهن را از روی زمین بردارید و از طریق نزدیک ترین لوله ، به خانه برگردید.
----------- اتاق 302-----------
به داخل حمام بروید و از پیراهن ، بر روی وان خونی استفاده کنید تا نوشته ای به دست آورید. حالا به زندان آب برگردید.
------------ دنیای زندان آب – دفعه ی دوم Water Prison World- Second Time ----------------
به طبقه ی دوم بروید.وارد اولین درب سمت چپ خود شوید.
تختها را چک کنید تا از زیر یکی از تختها ، یک Sword به دست آورید.حالا به طبقه ی B1 بروید. در راه یک روح را می بینید. به روح تیر اندازی کنید و وقتی که روی زمین افتاد ، از Sword روی او استفاده کنید تا یک کلسد به دست آورید. به طبقه ی B2 بروید و به وسیله ی کلید ، درب اتاق جنراتور را باز کنید و وارد شوید. در انتهای راهرو ، یک درب دیگر است. وارد آن شوید.از مسیر مارپیچی پایین بروید و وارد درب شوید.
------------------ دنیای ساختمان- دفعه ی دوم Building World –Second Time --------------
کتاب جلوی ماشین را بخوانید و وارد آسانسور در سمت راست شوید. دکمه ی Top Button را بزنید و از آسانسور خارج شوید


منبع: Iranian sat