ساختمان شیطان در کنار خانه خدا ( یکی از راز های ماسون ها )

اگر از کسانی که به تازگی به مکه رفته باشند بپرسید متوجه میشوید که در کنار خانه کعبه یک ساختمان بزرگ میسازند که نام آن ساختمان شیطان است.و جالب است بدانید که این ساختمان دقیقا 72(عدد مقدس شیطان پرستان)طبقه دارد این عکسی است که قرار است بعدا یعنی در سال 2012 کامل شود..

[فقط کاربران عضو شده قادر به مشاهده لینک هستند، مرحله ثبت نام در 10 ثانیه انجام می شود. ][فقط کاربران عضو شده قادر به مشاهده لینک هستند، مرحله ثبت نام در 10 ثانیه انجام می شود. ]


این ساختمان رو طوری ساخته اند که در 21 نوامبر یا اکتبر سال 2012 در ساعت 11:11(11 یکی از اعداد مقدس شیطان پرستان است) دقیقه سایه کامل این ساختمان بر روی خانه خدا بیوفتد یعنی سایه شیطان بر خدا که خیلی دوست دارم بدونم که چه خواهد شد؟؟؟؟؟؟؟ لازم به ذکر است که ماسون ها میخواهند در سال 2012 نظم نوین جهانی را اعلام کنند!!!!!!!!!!!!!! این عکس هم برای سال پیش است که پیشرفت آنها را نشان میدهد...[فقط کاربران عضو شده قادر به مشاهده لینک هستند، مرحله ثبت نام در 10 ثانیه انجام می شود. ]